OnlyOneOf: Unlocking Love (2019)

OnlyOneOf: Unlocking Love (2019)

OnlyOneOf 연애잠금해제
01/10/2019
Tập 1
Bạn đánh giá: 0
10 1 Đánh giá

Creator

Creator

Diễn viên

Video trailer

Tóm tắt

 

A show where members date and lift the “idol dating ban.”

Boy group OnlyOneOf has unveiled the main teaser for their new reality show on M2 “Unlocking Love“.

They will be the real boyfriend idols on the show, and many fans are looking forward to watching them on the show.

OnlyOneOf’s new variety show “Unlocking Love” is set to launch on October 1 at 8 PM KST via Mnet’s M2 channel. The show will be aired every Tuesday at 8 PM KST.

Tên phim gốc OnlyOneOf 연애잠금해제
First air date 01/10/2019
Đã chia sẻ0

Các phim tương tự

Bữa Tối Bất Ngờ
MBC Show Champion
FourTry – Người Hợp Tác Trào Lưu
Finding Stray Kids
I Can See Your Voice 8
World Klass (2019)
Thanh Xuân Có Bạn 2 (2020)
Sky Muscle
Terrace House Phần 1 & 2
Gặp Em Ở Không Gian Song Song
Tay Chơi Trào Lưu Đâu Rồi
Somebody 1