What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
Braddock: Missing in Action III

Braddock: Missing in Action III

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

When Colonel James Braddock is told that his Asian wife and 12-year-old son are still alive in Communist Vietnam, he mounts a one-man assault to free them. Armed with the latest high-tech firepower, Braddock fights his way into the heart of the country and ends up battling his way out with several dozen abused Amerasian children in tow! Struggling to keep them alive while outmaneuvering a sadistic Vietnamese officer, Braddock ignites the jungle in a blazing cross-country race for freedom.

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Đội Quân Người Chết
Godzilla Minus One
Pháo Đài Thượng Hải (2019)
Nữ sát thủ Colombiana
Điệp vụ Tokyo
Yêu Quái Trên Sông
Đường tới HiGH&LOW
Hoàng Hà Thủ Mộ Nhân
B Trong Báo Thù
Săn Lùng
Lãnh địa tối cao
Cơn Thịnh Nộ Chết Người