What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!

Tóm tắt

The Argentine, begins as Che and a band of Cuban exiles (led by Fidel Castro) reach the Cuban shore from Mexico in 1956. Within two years, they mobilized popular support and an army and toppled the U.S.-friendly regime of dictator Fulgencio Batista.

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Trận Chiến Sông Scheldt
Sáu Nhân Vật, Six Characters (2023)
Kháng Chiến
Khóa Chặt Cửa Nào Suzume, Suzume no Tojimari (2023) 
Cội Nguồn Nhân Gian
The Desperate Hour
Tình Chị Duyên Em, You & Me & Me (2023)
The Miniaturist
Sự Thật Cuối Cùng
The Outfit
Chuyện Tình Của Chúng Tôi – The Hows of Us (2018)
Khế Ước, The Covenant