What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
Fireworks

Fireworks

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

Detective Nishi is relieved from a stakeout to visit his sick wife in hospital. He is informed that she is terminally ill, and is advised to take her home. During his visit, a suspect shoots one detective dead and leaves Nishi’s partner, Horibe, paralyzed. Nishi leaves the police force to spend time with his wife at home, and must find a way to pay off his debts to the yakuza.

TMDb Rating 9 1,024 đánh giá

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Thần thám trong giấc mơ
Trùm Hương Cảng
Caché
Liệt Thám
Lính đánh thuê 2
Ác Quỷ Trên Không
Những Ngày Tươi Đẹp
Hunger: Khao Khát Thành Công
The Archies
Vì Người Phụ Nữ Ấy
Lá Phiếu Tử Hình
Cuộc Giải Cứu Hang Tham Luang (2019)