What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
High Tension

High Tension

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

Best friends Marie and Alexia decide to spend a quiet weekend at Alexia’s parents’ secluded farmhouse. But on the night of their arrival, the girls’ idyllic getaway turns into an endless night of horror.

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Lời Xin Lỗi
Giới Tử Quỷ Thành
Alienoid: Cuộc Chiến Xuyên Không (Phần 1)
Vinh Quang
Tiếng nói vô hình
Cuộc Thanh Trừng Vĩnh Viễn
The Angry Black Girl and Her Monster
The Platform – Hố Sâu Đói Khát
Lãng Khách Kình Thương
Bỉ Ngạn
Lỗ Sâu Sự Thật
Liệp Hải Lập Chí