What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ (Phần 3)

Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ (Phần 3)

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

Iwatani Naofumi, a run-of-the-mill otaku, finds a book in the library that summons him to another world. He is tasked with joining the sword, spear, and bow as one of the Four Cardinal Heroes and fighting the Waves of Catastrophe as the Shield Hero. Excited by the prospect of a grand adventure, Naofumi sets off with his party. However, merely a few days later, he is betrayed and loses all his money, dignity, and respect. Unable to trust anyone anymore, he employs a slave named Raphtalia and takes on the Waves and the world. But will he really find a way to overturn this desperate situation?

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Hành Tinh Cát: Phần Hai
Pabuya
Thao Thức Đêm Hè
Vết Nứt
Phiên Tòa Chicago 7
Spiderhead (2022)
Quý Ông Sở Thú
Thor 4: Tình Yêu Và Sấm Sét
Star Wars IX – Skywalker Trỗi Dậy (2019)
Mỹ Sơn ở trên hành tinh ngoài hành tinh
Kiếm Can Tướng Mạc Tà
Yêu Xa, Long Distance (2023)