What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
The Angry Black Girl and Her Monster

The Angry Black Girl and Her Monster

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

Vicaria is a brilliant teenager who believes death is a disease that can be cured. After the brutal and sudden murder of her brother, she embarks on a dangerous journey to bring him back to life.

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Pontianak Báo Thù
Bạn Học Cõi Âm
Kumanthong: Quỷ Linh Nhi
Tướng khát máu
Bệnh Truyền Nhiễm – Contagion (2011)
Cô Gái Titanium (2021)
Oan Hồn (2021)
Cobweb
Phụng Thiên Bạch Sự Phố
Ngôi Trường Ma Quái, The Silenced
Mục Dã Quỷ Sự: Xích Đan Châu
Yêu bạn cắn bạn