What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
The Duellists

The Duellists

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

In 1800, as Napoleon Bonaparte rises to power in France, a rivalry erupts between Armand and Gabriel, two lieutenants in the French Army, over a perceived insult. For over a decade, they engage in a series of duels amidst larger conflicts, including the failed French invasion of Russia in 1812, and shifts in the political and social systems of Europe.

TMDb Rating 9 1,024 đánh giá

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

A Mạch Tòng Quân
Cuộc Đời Của Chúa Giê-Su
Không Kích
Love and Death
Truyền Máu
Cậu Bé Biết Múa
Những Mảnh Vỡ Của Người Phụ Nữ
Persona: Sulli
Father Stu (2022)
Người Đẹp và Thủy quái
Thị Trấn Fargo (Phần 5)
Cuộc Gặp Định Mệnh: Xung Đột