What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
The Treacherous

The Treacherous

Diễn viên: N/A
Thể loại:
Lượt xem: 654,429 views
Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

Câu chuyện về King King Yeonsan của Joseon, người khai thác dân chúng cho những thú vui thân thiện của mình, người lưu giữ dường như trung thành của anh ta kiểm soát anh ta và tất cả các giao dịch của tòa án, và một người phụ nữ tìm kiếm sự báo thù.

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Nhẫm Huyết Đao
Cửu Sắc Lộc Vương
Mời Khanh Vào Lòng (Thỉnh Khanh Nhập Hoài)
Phong Thần Ngoại Truyện: Lôi Chấn Tử
Oan Gia Hỷ Sự
Trường Bạch Thái Tuế
Chước Chước Phong Lưu
Bulgasal: Trường Sinh Bất Tử
Tề Thiên Đại Thánh Hoả Diệm Sơn
Mao Sơn Thiên Sư
Cửu Châu Thiên Không Thành – Quay Ngược Thời Gian
Thiên Long Bát Bộ